• CNC Svarvning från ᴓ 3 till 300mm

  • Serieproduktion

  • Längdsvarvning, chucksvarvning