• CNC Svarvning från ᴓ 3 till 300mm

  • Längdsvarvning

  • Robot – svarvning från kuts